Chuông gió giá tốt

Chuông gió 10 ống 12 xu 3 chuông, ống kim loạ C1258

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 10 ống 12 xu 3 chuông, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 64cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có