Tỳ hưu đồng nguyên chất bàn thờ thần tài thổ địa trấn trạch Đ001

+ Chất liệu và hoàn thiện: đồng nguyên chất (tại Việt Nam)